EN / GR
[email address]

Privacy Policy

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της απλής επίσκεψης) του διαδικτυακού τόπου/εφαρμογής/πλατφόρμας της ηλεκτρονικής εμπορικής έκθεσης expotrofonline.gr και του περιεχομένου της (στο εξής ο «ιστότοπος», η «εφαρμογή», η «πλατφόρμα», η «ηλεκτρονική έκθεση», το «website», το «site», το «expotrofonline.gr»), τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο RM INTERNATIONAL ACTION (στο εξής «Εταιρεία», «Διαχειριστής», «Διοργανωτής», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», «εμείς», «εμάς», «μας»), κατά τη νόμιμη χρήση του συνόλου των σελίδων, εφαρμογών και ενοτήτων του. Ως νόμιμη χρήση νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και η συμμόρφωση των χρηστών του site με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία ασχολείται με την διοργάνωση εκθέσεων εδώ και μια δεκαετία και γράφει την δική της ξεχωριστή ιστορία στον χώρο. Με επικεφαλής ένα επιτελείο διακεκριμένων επαγγελματιών και με εκθεσιακή εμπειρία πλέον των 30 ετών, έχει ήδη στο ενεργητικό της περισσότερες από 50 εκθέσεις, στους πιο σημαντικούς και απαιτητικούς εκθεσιακούς χώρους.

Παρακαλούμε ν`αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω σημαντικές πληροφορίες διαφάνειας και ενημέρωσης σχετικά με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, της ηλεκτρονικής έκθεσης και σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, διότι προορίζονται για εσάς. Για οποιαδήποτε απορία παραμένουμε άμεσα στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση στα στοιχεία επικοινωνίας μας που αναφέρονται ειδικά πιο κάτω.

Β. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ και Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ expotrofonline.gr

Ο ιστότοπος www.expotrofonline.gr και οι εφαρμογές του αποτελούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα που ανέπτυξε και διαχειρίζεται η Εταιρεία, η οποία προσομοιάζει τις λειτουργίες και τα οφέλη μιας φυσικής εμπορικής έκθεσης. Η πλατφόρμα expotrofonline.gr απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και λειτουργεί σαν εργαλείο προβολής των παραγωγών και των προϊόντων τους σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αγοραστές και στο αγοραστικό κοινό λιανικής, παρέχει εργαλεία ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες, προσφέρει λειτουργίες για συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις Β2Β μεταξύ των παραγωγών/εκθετών με  αγοραστές της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρέχει στους εκθέτες και στους επισκέπτες εργαλεία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και ενημερώνει σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί μας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της πλατφόρμας και αυτοί που έχουν πρόσβαση σε αυτήν είναι οι διαχειριστές της (Εταιρεία) και οι ενεργούντες κατ` εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, οι παραγωγοί/εκθέτες, οι αγοραστές και οι επισκέπτες.

Γ. ΑΠΟΔΟΧΗ και ΧΡΗΣΗ

To περιεχόμενο του ιστοτόπου και η χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας ως ηλεκτρονικής εμπορικής έκθεσης προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασμού χρήστη εκθέτη ή αγοραστή ή επισκέπτη της έκθεσης και ενδέχεται να υπόκειται σε ειδικότερους όρους, τους οποίους αποδέχεστε κάθε φορά που επισκέπτεστε, χρησιμοποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο και χώρο της ηλεκτρονικής έκθεσης. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των παρόντων γενικών όρων χρήσης και τυχόν ειδικών όρων συμμετοχής/επίσκεψης στην έκθεση, οι ειδικοί όροι (που μπορεί να έχουν αποτυπωθεί επιπλέον και σε κάποιο ειδικότερο κείμενο, όπως πχ τη φόρμα συμμετοχής σας) υπερισχύουν.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε ο κάθε χρήστης ν` αποκτά δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών και υπηρεσιών του expotrofonline.gr  που η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει σε αυτό τον ιστότοπο. Ανάλογα με το πακέτο του κάθε εκθέτη/αγοραστή μπορούν να παραχωρηθούν δικαιώματα πρόσβασης περισσότερων χρηστών, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται με το ίδιο επίπεδο ποιότητας όπως ο φορέας που εκπροσωπούν στην έκθεση.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο expotrofonline.gr αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και τυχόν ειδικούς όρους, όπως και το ότι ενημερωθήκατε για την εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του συγκεκριμένου ιστοτόπου, χωρίς η αποδοχή των όρων αυτών να συνιστά σύναψη σύμβασης ή σχέσης ή συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής με την Εταιρεία. Αναγνωρίζετε επίσης ότι οφείλετε να διαθέτετε τη δική σας πολιτική απορρήτου ως προς τα προσωπικά δεδομένα και ότι είστε εσείς υπεύθυνοι γι` αυτή. Αναγνωρίζετε δε και αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις εφαρμογές του με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ότι εσείς είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσβασή σας και των χρηστών σας σε αυτόν, όπως και ότι είστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι άλλα πρόσωπα που αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω της δικής σας σύνδεσης και του δικού σας λογαριασμού είναι ενήμεροι για τους παρόντες όρους και συμμορφώνονται με αυτούς. Σε περίπτωση χρήσης με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες της εφαρμογής ή/και κατάργησης του λογαριασμού του. Ο χρήστης περαιτέρω είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί η Εταιρεία και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους παρόντες όρους.

Η χρήση του ιστοτόπου οφείλει εξάλλου να γίνεται σύμφωνα με το νόμο, τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και των άτυπων όρων καλής συμπεριφοράς του διαδικτύου και της συμμετοχής/επίσκεψης σε μια εμπορική έκθεση. Ενδεικτικά απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου με σκοπό την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που : α) είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, β) προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο (εκθέτη, αγοραστή, επισκέπτη ή άλλον), γ) προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών ή τα προσωπικά δεδομένα οιουδήποτε προσώπου, δ) προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.ο.κ., ε) προσβάλει κάθε είδους δικαιώματα της εν γένει βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας και εμπορικού απορρήτου της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε τρίτων και παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, στ) περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ζ) αποτελεί ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, η) συνιστά παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο ή συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες ή προσωπικών δεδομένων που έχουν αποκτηθεί ή χρησιμοποιούνται παράνομα. Κατά τη χρήση του ιστοτόπου δεν θα προβείτε επίσης σε καμία ενέργεια που μπορεί να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα της Εταιρείας ή να επηρεάσει την εφαρμογή και τη λειτουργία της ή να την υπερφορτώσει ή να εμποδίσει καθοιονδήποτε τρόπο την ομαλή χρήση της από άλλους χρήστες.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ν` αποσύρει ή μη την εφαρμογή μετά τη διενέργεια της έκθεσης, όπως και να τροποποιήσει την εφαρμογή χωρίς καμία άλλη ειδοποίησή σας, καθώς και ν` αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα ή σε ολόκληρη την εφαρμογή για λόγους συντήρησης ή ανανέωσης και αντίστοιχους. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καθιστά τον ιστότοπο μονίμως διαθέσιμο ούτε διαθέσιμο πέραν των ημερών και ωρών λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκθεσης και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ιστότοπος καταστεί, μερικά ή ολικά μη διαθέσιμος, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου, αφού η λειτουργία του είναι πιθανό να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή του λογισμικού (software) που χρησιμοποιεί για τη φιλοξενία της εφαρμογής αυτής. Επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστοτόπου και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον ιστότοπο μη διαθέσιμο.

Η Εταιρεία εφαρμόζει εύλογα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του ιστοτόπου από παράνομη χρήση και για τον εντοπισμό ιών. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ουδέποτε θα υπάρξει ιός ή ιοί ή άλλο στοιχείο που ενδέχεται να κάμψει τα μέτρα ασφάλειας, να διεισδύσει στον ιστότοπο και τις εφαρμογές του και ενδεχομένως να προκαλέσει αλλοιώσεις στον υπολογιστή σας (στο λογισμικό ή στο υλικό του εξοπλισμού σας) ή στα δεδομένα και τα αρχεία του υπολογιστή σας κατά τη χρήση του ιστοτόπου.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί χρήστης, επισκέπτης ή οποιοσδήποτε τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστοτόπου και της εφαρμογής ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται στον ιστότοπο ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή οφειλόμενη σε ενέργειες ή παραλείψεις χρηστών, επισκεπτών ή οποιωνδήποτε τρίτων. Επίσης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται από καταχωρήσεις που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξή τους. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των χρηστών του ιστοτόπου σχετικά με χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των παρόντων όρων, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος να απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του και, σε περίπτωση που απαιτήσει ή μετά από δικές του ενέργειες απαιτηθεί εμπλοκή της Εταιρείας σε τέτοια νομική διαμάχη, αυτός φέρει και το βάρος της κάλυψης των σχετικών νομικών και λοιπών σχετικών εξόδων της Εταιρείας.

Δ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2Β

Η Εταιρεία δεν αποκτά σε καμία περίπτωση την ιδιότητα του μεσολαβητή, μεσίτη συμβάσεων, πωλητή, αντιπροσώπου κοκ και δεν συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομική ή άλλη μεταξύ των επιχειρήσεων-χρηστών του ιστοτόπου που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική εμπορική έκθεση και ενδεχομένως αποφασίσουν να συναλλαχθούν μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν εγγυάται την πραγματοποίηση ή/και την επιτυχία των Β2Β ηλεκτρονικών συναντήσεων που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο υπηρεσιών ούτε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ εκθετών και αγοραστών της έκθεσης. Η πραγματοποίηση των συναντήσεων ή/και η επιτυχία τους, όπως και οι σύναψη μεταξύ τους συμβάσεων, εξαρτάται αποκλειστικά από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη δυνατότητα η  Εταιρεία: α) ζητάει από τους εκπροσώπους χρήστες των εκθετών την ενεργοποίηση Jitsi λογαριασμού ο οποίος δημιουργείται αυτόματα μέσω SAML 2.0 και IdP (Πάροχο Ταυτότητας) και εντάσσεται στο γονέα-λογαριασμό της Εταιρείας στον Πάροχο Υπηρεσιών Jitsi, β) σας διαθέτει ηλεκτρονικά τον οδηγό χρήσης (manual) της εφαρμογής για κάθε τύπο χρήστη, για να πληροφορείστε για τον τρόπο ορισμού και πραγματοποίησης των Β2Β συναντήσεων ανά πάσα στιγμή, γ) σας παρέχει τον διαδικτυακό χώρο και τις εφαρμογές και υπηρεσίες του, προκειμένου να έχετε την ευκαιρία να συναντηθείτε οι εκθέτες και οι αγοραστές, σαν να βρισκόσασταν σε ένα φυσικό χώρο εμπορικής έκθεσης κατά το μέτρο του δυνατού.

Η Εταιρεία σας γνωστοποιεί εδώ και ορισμένους ειδικότερους όρους χρήσης της συγκεκριμένης Β2Β υπηρεσίας που μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης σε ειδικότερο έγγραφο μεταξύ της Εταιρείας και του εκθέτη ή του αγοραστή και έχουν ως εξής: α) προϋπόθεση για να μπορείτε να κάνετε χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό Jitsi στην πλατφόρμα expotrofonline.gr, β) προϋπόθεση για να μπορείτε να κάνετε χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι επίσης ν` ακολουθείτε τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό χρήσης (manual) της εφαρμογής που είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στις σελίδες του ιστοτόπου, γ) δεσμεύεστε, αποδέχεστε και δηλώνετε ότι θα είστε διαθέσιμοι για την πραγματοποίηση των καθορισμένων ραντεβού ηλεκτρονικών συναντήσεων κατά τις ημέρες διεξαγωγής της έκθεσης και κατά τις ώρες που θα δηλώσετε ως διαθέσιμες (με minimum 2 ωρών ανά ημέρα), δ) δεσμεύεστε, αποδέχεστε και δηλώνετε ότι τυχόν ακυρώσεις καθορισμένων ραντεβού μπορούν να λάβουν χώρα το αργότερο έως τις 10π.μ. της ημέρας του ραντεβού, ε) εφόσον ένα ραντεβού σας με αγοραστή ακυρωθεί εγκαίρως, ο αριθμός υπολειπόμενων ραντεβού του εκάστοτε πακέτου υπηρεσιών σας προσαρμόζεται ανάλογα.

Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ακυρώσεις, μη πραγματοποίηση ή έλλειψη διαθεσιμότητας των μερών που έχουν ορίσει μεταξύ τους Β2Β συνάντηση (ραντεβού), καθώς σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη μεσιτεία αυτών των συναντήσεων, παρά μόνον παρέχει το χώρο και την ευκαιρία για την εκ μέρους σας πραγματοποίησή τους.

Ε. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η Εταιρεία δεν δέχεται ακυρώσεις συμμετοχών στην ηλεκτρονική έκθεση, ως είναι δικαιολογημένο από τη φύση της ως ψηφιακή. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα ν` αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή χωρίς να υποχρεούται σε ειδικότερη αιτιολόγηση, καθώς και ν` αποκλείσει την προβολή στον ιστότοπο, εάν δεν έχουν εκπληρωθεί οι ειδικότερα καθορισμένοι οικονομικοί όροι της συμμετοχής προ της έναρξης της έκθεσης και για όσο χρόνο απαιτηθεί για την εκπλήρωσή τους.

ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει την ακρίβεια του περιεχομένου του ιστοτόπου και των στοιχείων της ηλεκτρονικής έκθεσης, όπως για παράδειγμα των στοιχείων των συμμετεχόντων, των περιγραφών των προϊόντων, των προδιαγραφών τους, των ηλεκτρονικών περιπτέρων των εκθετών, της διαθεσιμότητας των προϊόντων, της διαθεσιμότητας των συμμετεχόντων, το περιεχόμενο των εκδηλώσεων και του όποιου live streaming, το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αρθρογραφίας, κοκ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Εταιρεία να εγγυηθεί τη χρησιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη συνάφεια του περιεχομένου και/ή την επικαιροποίηση του περιεχομένου και αποκλείει ρητώς κάθε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις αναφορικά με το περιεχόμενο και τον ιστότοπο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις δόλου ή ηθελημένης ανακριβούς παρουσίασης πληροφοριών από τη δική μας πλευρά. Η Εταιρεία δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες και τα μέλη του ιστοτόπου με βάση το περιεχόμενό του.

Από τη στιγμή της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη της εφαρμογής, ο εκθέτης/αγοραστής/επισκέπτης απολαμβάνει ορισμένων πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας, όπως πχ τη δυνατότητα Β2Β συναντήσεων και διαδραστικής επικοινωνίας με άλλους χρήστες και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, οφείλοντας να δείχνει επίσης ανάλογη και δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου του.

Οι χρήστες που θα δημιουργήσουν λογαριασμό ως εκθέτες, θα έχουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να δημοσιεύουν στο ψηφιακό περίπτερο του Εκθέτη φωτογραφικό, προωθητικό και πληροφοριακό υλικό. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οπτικοακουστικά αρχεία, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, που αναρτούν ή δημοσιεύουν οι χρήστες σε αυτό το πλαίσιο, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς, κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω του ιστοτόπου.

Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες αυτό το διαδικτυακό χώρο με σκοπό η εφαρμογή να λειτουργήσει ως ηλεκτρονική εμπορική έκθεση προϊόντων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε και μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα, την ασφάλεια, κατάσταση των προϊόντων και επιχειρήσεων, τη δυνατότητα των προμηθευτών να διαθέσουν/παρέχουν προϊόντα ή τη συμμόρφωσή τους προς άλλες γενικές ή ειδικότερες υποχρεώσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την τιμή, την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων της έκθεσης και σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται παραίνεση οποιασδήποτε μορφής για συγκεκριμένη ενέργεια μέσω του ιστοτόπου της εταιρείας. Η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες του ιστοτόπου να διαπιστώνουν την ακρίβεια των πληροφοριών και να ενημερώνονται εκτενέστερα ως προς όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της επιχείρησης του ενδιαφέροντος/επιλογής τους.

Επιπλέον, οι χρήστες του ιστοτόπου πρέπει να γνωρίζουν και ότι οι επιλογές προϊόντων και επιχειρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής εμπορικής έκθεσης δεν αποτελούν εξαντλητική παρουσίαση όλων των προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά, παρά μόνον αυτών που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική έκθεση expotrofonline.gr.

Ζ. ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, ο χρήστης με την είσοδό του στο expotrofonline.gr συμφωνεί, συνομολογεί και συναποδέχεται τους παρόντες όρους αφενός και την ενημέρωση - συναίνεση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αφετέρου. Σε όλες δε της περιπτώσεις περιορισμού της ευθύνης της Εταιρίας που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω, ο χρήστης παραιτείται δυνάμει του παρόντος όρου (που ονομάζεται ρήτρα αποποίησης ευθύνης), κάθε σχετικού δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του σε βάρος της Εταιρείας. Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί όμως σε περιορισμό ή αποκλεισμό της ευθύνης της Εταιρείας κατά τρόπο που αντίκεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν τυχόν απαιτηθεί ερμηνεία των εδώ δηλώσεών μας, αυτή θα πρέπει να κατατείνει στο ότι στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία προαποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια χρήσης, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων και δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία του ιστοτόπου, των εφαρμογών του και γενικά του περιεχομένου του και των υπηρεσιών ούτε εγγυάται ότι είναι απαλλαγμένος από λάθη ή ότι δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή ότι οι λειτουργίες του, το περιεχόμενο ή οι servers μέσω των οποίων εξυπηρετείται η χρήση του είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τις εφαρμογές του και τις υπηρεσίες με δική σας ευθύνη και ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται σε αυτό τίθεται στη διάθεση των χρηστών «ΩΣ ΕΧΕΙ» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση.

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είτε ανήκει στην Εταιρεία είτε έχουμε σχετική άδεια/δικαίωμα να το χρησιμοποιούμε. Ο,τιδήποτε εμφανίζεται στον ιστότοπο και τις εφαρμογές του (ενδεικτικά εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα, logos συμμετεχόντων, videos και άλλο υλικό) προστατεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο από τη νομοθεσία περί προστασίας γενικά της διανοητικής ιδιοκτησίας και οφείλετε επομένως να σέβεστε τα δικαιώματα αυτά είτε ανήκουν στην Εταιρεία είτε σε τρίτους.

Απαγορεύεται η λήψη ή η προσπάθεια λήψης περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή διαδικασία εκτός από τους τρόπους και τις δυνατότητες που παρέχονται στους χρήστες μέσω του ιστοτόπου. Συναφώς, όλο το περιεχόμενό απαγορεύεται να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι παρόντες όροι χρήσης ή η χρήση του ιστοτόπου σας παρέχουν οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας σε αυτόν και το περιεχόμενό του, με εξαίρεση τυχόν δικαιώματα που μπορεί να σας παρέχονται σύμφωνα με Ειδικούς Όρους. Λάβετε επίσης υπόψη ότι και οποιαδήποτε χρήση συνδέσμου για παραπομπή στο website του expotrofonline.gr από ιστοσελίδες τρίτων μερών προϋποθέτει προηγούμενη άδεια από την Εταιρεία.

Θ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ/ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Στον ιστότοπο ενδέχεται να εμφανίζονται σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών, τα οποία δεν έχουν σχέση με την Εταιρεία. H εμφάνιση ή αναφορά σε τέτοιους συνδέσμους σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία αποδέχεται ή εγκρίνει τις ιστοσελίδες αυτές και τις πολιτικές τους. Αντιθέτως, ούτε ελέγχουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων μερών και με τη χρήση των συνδέσμων πρέπει να γνωρίζετε ότι επισκέπτεστε ιστοσελίδες τρίτων μερών με δική σας ευθύνη.

Ι. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στην πολιτική μας σχετικά με το απόρρητο, η οποία βρίσκεται ακριβώς κατωτέρω και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων ως εξής :

«Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) για την ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής ηλεκτρονικών εκθέσεων expotrofonline.gr»

1. Τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας του expotrofonline.gr

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο RM INTERNATIONAL ACTION και στο εξής η Εταιρεία/Υπεύθυνος επεξεργασίας αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας της διαδικτυακής πλατφόρμας expotrofonline.gr και εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, στην οδό Πανιωνίας αρ. 18, Τ.Κ. 16561, έχει τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9610135 και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): [email protected].

2. Η εφαρμογή/πλατφόρμα/ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΞΠΟΤΡΟΦ Online

Όπως αναφέραμε στην αρχή, οι χρήστες των υπηρεσιών της πλατφόρμας και αυτοί που έχουν πρόσβαση σε αυτήν είναι οι διαχειριστές της (Εταιρεία) και οι ενεργούντες κατ` εντολή και για λογαριασμό της, οι παραγωγοί/εκθέτες, οι αγοραστές και οι επισκέπτες. Από τη φύση της δραστηριότητας/υπηρεσιών και των σκοπών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, γίνεται αμέσως κατανοητό ότι στη συντρηπτική πλειοψηφία των χρηστών πρόκειται για νομικά πρόσωπα που εξαιρούνται του πεδίου προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, η παρούσα ενημέρωση/δήλωση αφορά τις περιορισμένες εκείνες περιπτώσεις που θα γίνει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (φυσικών προσώπων) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις επόμενες ενότητες.  

3. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

3.1. Εκθέτες/Αγοραστές

Ορισμένα στοιχεία που συλλέγονται από εσάς ως εκθέτη ή αγοραστή κατά την εγγραφή της επιχείρησης/φορέα σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα expotrofonline.gr, είναι προσωπικά και τα επεξεργαζόμαστε ως απαραίτητα για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη των υπηρεσιών της εφαρμογής και για τη χρήση των λειτουργιών της. Φροντίζουμε τα στοιχεία αυτά να είναι περιορισμένα μόνο στα αναγκαία στοιχεία των εκπροσώπων της επιχείρησης/φορέα, όπως: Όνομα (Υποχρεωτικό), Επίθετο (Υποχρεωτικό), Επάγγελμα (Προαιρετικό), Email (Υποχρεωτικό), Επωνυμία εταιρείας (Υποχρεωτικό) Επαγγελματική Διεύθυνση (Υποχρεωτική), Τηλέφωνο (Προαιρετικό), Κινητό τηλέφωνο (Προαιρετικό), Φωτογραφία προφίλ (Προαιρετική).

Αντίστοιχα, οι εκθέτες ή αγοραστές έχετε τη δυνατότητα καταχώρησης των αναγκαίων εκείνων στοιχείων των υπαλλήλων σας που δικαιούστε να ορίσετε ως χρήστες του εταιρικού σας λογαριασμού, τα οποία επεξεργαζόμαστε όπως εσείς τα καταχωρείτε,  όπως: Όνομα (Υποχρεωτικό), Επίθετο (Υποχρεωτικό), Επάγγελμα (Προαιρετικό), Email (Υποχρεωτικό), Επωνυμία εταιρείας (Υποχρεωτικό) Επαγγελματική Διεύθυνση (Υποχρεωτική), Τηλέφωνο (Προαιρετικό), Κινητό τηλέφωνο (Προαιρετικό), Φωτογραφία προφίλ (Προαιρετική).

Επιπλέον, οι εκθέτες έχετε τη δυνατότητα να προσκαλέσετε και άλλα πρόσωπα να συμμετέχουν στην έκθεση και να επισκεφθούν για παράδειγμα το ηλεκτρονικό σας περίπτερο, αποστέλλοντας σε αυτούς ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μας. Σε αυτή την περίπτωση, καταχωρείτε στην πλατφόρμα τη διεύθυνση email των προσώπων που επιθυμείτε να προσκαλέσετε στην έκθεση, εφόσον μας δηλώσετε προηγουμένως υπεύθυνα ότι έχετε αποκτήσει αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση νόμιμα και δικαιούστε να τη χρησιμοποιήσετε γι` αυτό το σκοπό και η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Εκτός από τα στοιχεία του λογαριασμού που σας επιτρέπει τη χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας, για την ενεργοποίηση του λογαριασμού εκθέτη/αγοραστή καταχωρείτε μοναδικό συνθηματικό (password) μέσω προσωπικού σύνδεσμου ενεργοποίησης. Το συνθηματικό σας ωστόσο παραμένει μυστικό και επ` ουδενί γνωστοποιείται στην Εταιρεία. Το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ασφαλείας, οφείλετε να τα διαχειρίζεστε και εσείς ως στοιχεία απολύτως εμπιστευτικά και να μην τα γνωστοποιείτε σε τρίτους.

Εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της πλατφόρμας expotrofonline.gr ως συμμετέχων εκθέτης/αγοραστής, θα υπάρξει μεταξύ μας οικονομική συναλλαγή, με αποτέλεσμα να επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής που απαιτούνται κατά νόμο για την έκδοση παραστατικών και την τήρηση λογιστικών καταστάσεων, όπως η επωνυμία της επιχείρησης, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού απ` όπου πραγματοποιήσατε πληρωμή.

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής μας τηρείται αρχείο της χρήσης της εφαρμογής εκ μέρους σας ή εκ μέρους των χρηστών σας (πχ στοιχεία εισόδων στην έκθεση με τα credentials του λογαριασμού ή την IP διεύθυνση κοκ), της συμμετοχής σας στις ψηφιακές εκδηλώσεις (Online Εκδηλώσεις), τις προγραμματισμένες και σε πραγματικό χρόνο ψηφιακές συναντήσεις μεταξύ εκθετών και επισκεπτών (One-to-One Online Συναντήσεις) και τις προγραμματισμένες B2B συναντήσεις μεταξύ εκθετών και αγοραστών (Β2Β Online Συναντήσεις) της online έκθεσης, όπως και αρχεία της συγκατάθεσης που τυχόν μας χορηγήσατε ηλεκτρονικά ή εγγράφως σχετικά με τη χρήση των cookies, των στοιχείων επικοινωνίας σας ή αρχεία με άλλες φόρμες που τυχόν συμπληρώσατε, όπως φόρμες συμμετοχής κοκ.

3.2. Επισκέπτες

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού επισκέπτη, θα επεξεργαστούμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία , τα οποία είναι περιορισμένα μόνο στα αναγκαία, όπως: Όνομα (Υποχρεωτικό), Επίθετο (Υποχρεωτικό), Επάγγελμα (Προαιρετικό), Email (Υποχρεωτικό), Επωνυμία εταιρείας (Υποχρεωτικό) Επαγγελματική Διεύθυνση (Υποχρεωτική), Τηλέφωνο (Προαιρετικό), Κινητό τηλέφωνο (Προαιρετικό), Φωτογραφία προφίλ (Προαιρετική), Διεύθυνση Επαγγελματικής Σελίδας Facebook (Προαιρετική), Διεύθυνση Επαγγελματικής Σελίδας LinkedIn (Προαιρετική).

Η περιήγησή σας στην έκθεση είναι ανώνυμη για τους λοιπούς χρήστες της εφαρμογής, εκτός από τους εκθέτες, τα ηλεκτρονικά περίπτερα των οποίων επισκέπτεστε. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανή στους εκθέτες είναι το ονοματεπώνυμο, η επωνυμία της εταιρείας σας και η δραστηριότητά σας και οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα να σας απευθυνθούν μέσω της εφαρμογής, με αποτέλεσμα εσείς να λάβετε μέσω της εφαρμογής ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό σας επισκέπτη με το περιεχόμενο που σας έστειλε ο εκθέτης, χωρίς ωστόσο να του είναι εμφανές το email σας.

Εκτός από τα στοιχεία του λογαριασμού που σας επιτρέπει τη χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για την ενεργοποίηση του λογαριασμού επισκέπτη καταχωρείτε μοναδικό συνθηματικό (password) μέσω προσωπικού συνδέσμου ενεργοποίησης. Το συνθηματικό σας ωστόσο παραμένει μυστικό και επ` ουδενί γνωστοποιείται στην Εταιρεία. Το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ασφαλείας, οφείλετε να τα διαχειρίζεστε και εσείς ως στοιχεία απολύτως εμπιστευτικά και να μην τα γνωστοποιείτε σε τρίτους. Επίσης, οι επισκέπτες δεν απαιτείται να έχετε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Jitsi, για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή και να επισκεφθείτε την έκθεση. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής μας τηρείται αρχείο της χρήσης της εφαρμογής εκ μέρους σας (πχ στοιχεία εισόδων στην έκθεση με τα credentials του λογαριασμού ή την IP διεύθυνση κοκ), της συμμετοχής σας στις ψηφιακές εκδηλώσεις (Online Εκδηλώσεις), τις προγραμματισμένες και σε πραγματικό χρόνο ψηφιακές συναντήσεις μεταξύ εκθετών και επισκεπτών (One-to-One Online Συναντήσεις) της online έκθεσης, , τις επισκέψεις σας σε ηλεκτρονικά περίπτερα των εκθετών, όπως και αρχεία της συγκατάθεσης που τυχόν μας χορηγήσατε ηλεκτρονικά ή εγγράφως σχετικά με τη χρήση των cookies, των στοιχείων επικοινωνίας σας ή αρχεία με άλλες φόρμες που τυχόν συμπληρώσατε στην εφαρμογή.

3.3. Εκδηλώσεις

Εφόσον ως εκθέτες κάνετε χρήση των υπηρεσιών δημιουργίας ηλεκτρονικών εκδηλώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (πχ εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, webinars, workshops, live streaming), θα επεξεργαστούμε ορισμένα στοιχεία που αφορούν το φυσικό πρόσωπο που επιμελείται της εκδήλωσης (curator), όπως: Φωτογραφία, Όνομα, Σύντομο βιογραφικό, τα οποία παρέχετε προαιρετικά.

Επίσης, εάν επιθυμείτε, είτε ως εκθέτες ή αγοραστές ή επισκέπτες, να συμμετέχετε σε τέτοιες εκδηλώσεις, θα  δηλώσετε συμμετοχή στη σελίδα της εκδήλωσης πατώντας το σχετικό κουμπί και η συμμετοχή του λογαριασμού σας σε τέτοιες εκδηλώσεις διατηρείτε στο αρχείο της εφαρμογής όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

3.4 Ηλεκτρονικές Συναντήσεις

3.4.1 Β2Β ηλεκτρονικές συναντήσεις  

Εφόσον ως εκθέτες κάνετε χρήση του πακέτου υπηρεσιών Β2Β, προαπαιτούμενο για τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών ραντεβού και συναντήσεων με κλήση ή βιντεοκλήση με συμμετέχοντες αγοραστές είναι η ενεργοποίηση λογαριασμού Jitsi από τον χρήστη - εκθέτη, ο οποίος εντάσσεται στην εφαρμογή μας κάτω από την ομπρέλα δικού μας λογαριασμού, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Μέσω αυτού του χαρακτηριστικού, αφενός θα επεξεργαστούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση email, προκειμένου να λάβετε link για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας στο Jitsi, αφετέρου τα στοιχεία και η δραστηριότητα του λογαριασμού Jitsi που ενεργοποιήσατε στο πλαίσιο χρήσης της πλατφόρμας γίνονται προσιτά σε εμάς και τον αντίστοιχο ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα της έκθεσης (αγοραστή), όταν κάνετε χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (για παράδειγμα στέλνετε αίτημα ηλεκτρονικής συνάντησης κλπ) και για να μπορείτε να κάνετε αυτή τη χρήση.

3.4.2 One-to-One ηλεκτρονικές συναντήσεις

Εφόσον ως εκθέτες κάνετε χρήση της υπηρεσίας One-to-One Online Συναντήσεις, προαπαιτούμενο για τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών ραντεβού και συναντήσεων με κλήση ή βιντεοκλήση με εγγεγραμμένους επισκέπτες, είναι η ενεργοποίηση λογαριασμού Jitsi από τον χρήστη εκθέτη, ο οποίος εντάσσεται στην εφαρμογή μας κάτω από την ομπρέλα δικού μας λογαριασμού, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Μέσω αυτού του χαρακτηριστικού, αφενός θα επεξεργαστούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση email, προκειμένου να λάβετε link για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας στο Jitsi ή να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν κάποιος επισκέπτης θέλει να αιτηθεί πραγματοποίηση ηλεκτρονικής συνάντησης, αφετέρου τα στοιχεία και η δραστηριότητα του λογαριασμού Jitsi που ενεργοποιήσατε στο πλαίσιο χρήσης της πλατφόρμας γίνονται προσιτά σε εμάς και τον αντίστοιχο ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα της έκθεσης (επισκέπτη), όταν κάνετε χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (για παράδειγμα εμφάνιση ως διαθέσιμος κάθε φορά που συνδέεστε στην πλατφόρμα, πραγματοποιείτε ηλεκτρονική συνάντηση κλπ) και για να μπορείτε να κάνετε αυτή τη χρήση.

 3.5. Γενικά

3.5.1. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αποστολής ενημερωτικών ηλεκτρονικών δελτίων (newsletter), επεξεργαζόμαστε την επωνυμία του φορέα που εκπροσωπείτε και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

3.5.2. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς τη διεύθυνση email [email protected], θα επεξεργαστούμε τη διεύθυνση email σας και το περιεχόμενο του μηνύματός σας.

3.5.3. Κατά την κάθε είδους επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπο της ηλεκτρονικής εφαρμογής/πλατφόρμας θα επεξεργαστούμε πληροφορίες συσκευής, όπως η διεύθυνση IP σας, τεχνικά στοιχεία του φυλλομετρητή σας (browser) και άλλες τεχνικές πληροφορίες και δεδομένα μέσω των απολύτως απαραίτητων τεχνικών cookies που είναι εγκατεστημένα στην εφαρμογή και όσων cookies για την εγκατάσταση των οποίων έχετε παράσχει τη ρητή σας συγκατάθεση κατά την αρχή της επίσκεψής σας. Τα cookies είναι ένα μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπό μας όταν τον επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μην χρειαστεί να τα εισάγετε εκ νέου σε πιθανή επόμενη επίσκεψή σας ή όταν περιηγείστε μεταξύ των συνδέσμων του ιστότοπου. Τα cookies μπορούν να κατηγοριοποιηθούν από το είδος τους, τον χρόνο ζωής τους και την ιδιοκτησία στην οποία ανήκουν. Τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα της εφαρμογής μας κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το είδος τους σε:

-Βασικά Cookies, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα βασικής λειτουργικότητας, όπως ασφάλεια, επαλήθευση ταυτότητας και διαχείρισης δικτύου. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, γιατί είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου.

-Cookies μάρκετινγκ, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον τα ενεργοποιήσετε για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, για την παροχή μιας πιο σχετικής υπηρεσίας ή/και την παροχή καλύτερων διαφημίσεων που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σας.

-Λειτουργικά cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον τα ενεργοποιήσετε για να συλλέγουν δεδομένα, προκειμένου να θυμούνται τις επιλογές που κάνουν οι χρήστες για να βελτιώσουν και να παρέχουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία.

-Analytics cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον τα ενεργοποιήσετε για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τον ιστότοπό μας, ν'ανακαλύψουμε σφάλματα και παρέχουμε καλύτερα συνολικά αναλυτικά στοιχεία.

Όσον αφορά το χρόνο ζωής τους πρόκειται για Cookie συνεδρίας (session cookie), το οποίο διαγράφεται όταν ένας χρήστης κλείσει τον φυλλομετρητή του και Μόνιμο cookie (Persistent cookie), το οποίο παραμένει στην τερματική συσκευή για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά την ιδιοκτησία, όλα τα Cookies είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας και κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση σε αυτά.

Χρησιμοποιούμε τα cookies με βάση τη συγκατάθεσή σας κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα της εφαρμογής και το cookieconsent_status: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή και την απόκρυψη του μηνύματος αποδοχής των cookies. To cookie αυτό αποθηκεύεται για διάστημα 1 ημέρας και ανήκει στην κατηγορία των μόνιμων cookies (persistent cookie).Το cookie είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας και κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση σε αυτό. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας.

Μπορείτε να ελέγξετε/διαγράψετε/απενεργοποιήσετε τα cookies όπως επιθυμείτε και μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες γι` αυτό στο aboutcookies.org. Επίσης, για να διαγράψετε τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα τους φυλλομετρητές σας (browsers), όπως επίσης και για να εμποδίζεται η εγκατάσταση και χρήση cookies σε κάθε περίπτωση. Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser), ο τρόπος εξαρτάται από το είδος του φυλλομετρητή. Γι` αυτό, επισκεφθείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες, προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις απαραίτητες ενέργειες:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

3.5.4. Η εφαρμογή και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους και ως εκ τούτου δεν επεξεργαζόμαστε εν γνώση μας προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Στην περίπτωση που ανήλικος έρθει σε επικοινωνία μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας expotrofonline.gr, τα προσωπικά του δεδομένα θα διαγράφονται αμέσως.

3.6. Άρθρογραφία Ιστολογίου-Blog

Εφόσον κάνετε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αρθρογραφίας σε ιστολόγιο της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας (blog), θα επεξεργαστούμε ορισμένες πληροφορίες που αφορούν εσάς ως συγγραφέα/φυσικό πρόσωπο, όπως Όνομα (Υποχρεωτικό), Φωτογραφία (Υποχρεωτικό), Περιεχόμενο άρθρου (Υποχρεωτικό), Facebook/LinkedIn/Twitter Links (Προαιρετικά).

4. Ποιες είναι οι πηγές προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, όταν επισκέπτεσθε και περιηγείστε στην ηλεκτρονική εφαρμογή/πλατφόρμα, δημιουργείτε λογαριασμό, κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της πλατφόρμας (δημιουργία περιπτέρου, εκδηλώσεις, Β2Β, ραντεβού κλπ) και συναλλάσεστε οικονομικά μαζί μας. Επίσης όταν εγγράφεστε στη λίστα ενημερώσεων (newsletter) της Εταιρείας για τις δραστηριότητες του expotrofonline.gr και συμπληρώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική φόρμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως και όταν επιλέγετε να επισκεφθείτε τις σελίδες του expotrofonline.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων (links) του ιστοτόπου.

Εάν τυχόν μας κάνετε like ή share ή ακολουθήσετε το expotrofonline.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως στο Facebook, Instagram, Twitter ή άλλους παρόχους όπως το Youtube, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση του email σας και όσα σχόλια ή περιεχόμενο τυχόν δημοσιεύσετε για εμάς από αυτά τα τρίτα μέρη, νόμιμα και δικαιολογημένα και σύμφωνα με τις προτιμήσεις διαβίβασης που έχετε ορίσει στο προφίλ σας στα μέσα αυτά, τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών και απορρήτου των τρίτων αυτών μερών και σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική απορρήτου που σας έχει γνωστοποιήσει ο πάροχός σας αυτός/τρίτο μέρος. Σημειώστε όμως ότι δεν “αγοράζουμε” προσωπικά δεδομένα από τρίτα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο.

Συνεργαζόμαστε επίσης με τρίτα μέρη για την παροχή των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα συνεργάτες που μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες υποστήριξης, υπηρεσίες λογιστικές, υπηρεσίες πληρωμών κ.ο.κ., από τους οποίους ενδέχεται να λάβουμε νόμιμα πληροφορίες για εσάς στο πλαίσιο δικαιολογημένων συμφερόντων ή εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η χρήση του λογαριασμού σας Jitsi για την πραγματοποίηση κλήσεων και βιντεοκλήσεων στις Β2Β συναντήσεις σας εντός του ηλεκτρονικού τόπου της έκθεσης.

5. Ποιοι είναι οι σκοποί και οι βάσεις για την επεξεργασία

Η Εταιρεία και όσοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα επιδιώκουμε αποκλειστικά τους νόμιμους σκοπούς για τους οποίους εν γνώσει σας αυτά αποκτήθηκαν.

Για παράδειγμα, όταν συναλλάσσεστε μαζί μας για να συμμετέχετε στην έκθεση του expotrofonline.gr γνωρίζετε ήδη ότι σκοπός για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση μιας προφορικής ή έγγραφης συμφωνίας/σύμβασης μεταξύ μας προκειμένου να αγοράσετε και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας και να συμμετέχετε στην έκθεση.

Σκοπός μας είναι επίσης η διαχείριση της πλατφόρμας, για να σας παρέχουμε λογαριασμό χρήστη, ηλεκτρονικό περίπτερο έκθεσης, δυνατότητα για σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, συναντήσεις B2B, προσκλήσεις, δυνατότητα να περιηγηθείτε στην έκθεση ως επισκέπτης και γενικά να σας διαθέσουμε το εύρος των υπηρεσιών μας αυτών.

Θυμίζουμε εδώ ότι ο σκοπός της ίδιας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι να λειτουργεί ως εργαλείο προβολής των παραγωγών και των προϊόντων τους σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αγοραστές και στο αγοραστικό κοινό λιανικής, να παρέχει εργαλεία ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες, να προσφέρει λειτουργίες για συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις Β2Β μεταξύ των παραγωγών/εκθετών με  αγοραστές της Ελλάδας και του εξωτερικού, να παρέχει στους εκθέτες και στους επισκέπτες εργαλεία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και γενικά να διευκολύνει την προβολή, επαφή και επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων (εκθετών-αγοραστών-επισκεπτών) στην ηλεκτρονική έκθεση expotrofonline.gr.

Σκοπός μας είναι επίσης να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία εκ μέρους σας για την εξυπηρέτηση των μεταξύ μας υφιστάμενων συναλλαγών και σχέσεων, να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στους όρους μας και στην παρούσα δήλωση, να σας ενημερώνουμε για μελλοντικές εκθέσεις/δράσεις, να σας προωθήσουμε τα νέα μας εφόσον το επιθυμείτε, να επικοινωνούμε μαζί σας για νέες συνεργασίες, αλλά και για να απαντάμε σε τυχόν ερωτήματά σας και να σας εξυπηρετούμε ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε στη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Σκοπός μας είναι και το να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής εφαρμογής και να επιτύχουμε τους σχετικούς επιχειρηματικούς μας στόχους. Εδώ εμπίπτει και η βελτίωση της λειτουργίας της εφαρμογής με τη χρήση cookies, εφόσον τα επιλέξετε (διαβάστε περισσότερα σχετικά στην ενότητα 3.5.3.)  

Σκοπός μας είναι επίσης να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές/κανονιστικές μας υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα τις φορολογικές, αλλά και να διαφυλάσσουμε τα έννομα συμφέροντά μας προς υποστήριξη  και  υπεράσπισή μας σε περίπτωση έγερσης νομικών αξιώσεων.

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συνοπτικά τους βασικούς σκοπούς μας για την επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων, όπως και την αντίστοιχη νομική βάση για την επεξεργασία. Σημειώστε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα με περισσότερες από μία νομικές βάσεις κάθε φορά, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

 

Σκοποί Επεξεργασίας

Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας

-  Να παρέχουμε στους εκθέτες/αγοραστές τη δυνατότητα συμμετοχής στην ηλεκτρονική έκθεση και τα οφέλη της, να παρέχουμε λογαριασμό χρήστη, δυνατότητα ανοίγματος χρηστών, πρόσβαση στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής έκθεσης expotrofonline.gr, για τη χρήση των οποίων συμβληθήκατε ή επιθυμείτε ή πρόκειται να συμβληθείτε μαζί μας.

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για να εκτελέσουμε το δικό μας μέρος της μεταξύ μας συμφωνίας/σύμβασης ή για να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για τη σύναψη μιας συμφωνίας/σύμβασης.

 

- Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αγοράσατε ανάλογα με το πακέτο σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να έχετε ηλεκτρονικό περίπτερο, να συνομιλείτε με εκθέτες/αγοραστές/επισκέπτες, να κανονίζετε ραντεβού B2B, να προσκαλείτε επισκέπτες, να οργανώνετε εκδηλώσεις, σεμινάρια κλπ.

- Να διαχειριστούμε γενικά την ηλεκτρονική εφαρμογή και την ποιότητα των μέσω αυτής παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να είναι διαθέσιμες και βέλτιστες οι υπηρεσίες.

- Να σας ειδοποιήσουμε για κάθε αλλαγή στην παρούσα Δήλωση, στην πολιτική Cookies και γενικά τους όρους χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

- Να διευκολύνουμε την προβολή, επαφή και επικοινωνία μεταξύ εκθετών/αγοραστών/επισκεπτών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής,  ώστε να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές της και να προσομοιάσει σε φυσική έκθεση, να επιτελέσει δηλαδή το σκοπό της ως εργαλείο προβολής των παραγωγών και των προϊόντων τους σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αγοραστές και στο αγοραστικό κοινό λιανικής, εργαλείο ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες, εργαλείο συμμετοχής σε προγραμματισμένες συναντήσεις Β2Β μεταξύ των παραγωγών/εκθετών με  αγοραστές της Ελλάδας και του εξωτερικού, εργαλείο εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Αυτό σημαίνει και ότι οι λογαριασμοί των εκθετών/αγοραστών είναι εμφανείς για τους συμμετέχοντες στην έκθεση.

- Να επικοινωνούμε μαζί σας για αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για οικονομικά/λογιστικά/φορολογικά/νομικά ζητήματα σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, απαντήσεις σε ερωτήματά σας που απορρέουν από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες κλπ.

 

 

Σκοποί Επεξεργασίας

Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας

- Να προβαίνουμε σε όσες πράξεις επεξεργασίας σχετίζονται αναγκαία με τη συμμόρφωσή μας με κανονιστικές και νομικές  υποχρεώσεις απέναντί σας (για παράδειγμα είναι απαραίτητο να συλλέγουμε και διατηρούμε τα φορολογικά σας στοιχεία για όσο χρόνο απαιτείται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τη νομοθεσία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος  ή το να  διαβιβάζουμε προς φιλοξενία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αποθήκευση τα δεδομένα σας σε ένα από τα μεγαλύτερα data centers της Ε.Ε., ώστε ο πάροχός μας/εκτελών την επεξεργασία να διαθέτει εχέγγυα/πιστοποιήσεις ασφάλειας προς συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας για μέτρα ασφάλειας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με τον GDPR κοκ).      

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με νομικές/κανονιστικές υποχρεώσεις.

 

- Να ερευνούμε πιθανή κακή χρήση/κατάχρηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας και να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ή την τέλεση αδικημάτων, όπως πχ εξύβριση, δυσφήμιση κοκ και να αναφερόμαστε γι` αυτά στις αρμόδιες Αρχές.

- Να διενεργούμε πράξεις αναγκαίες για τη λειτουργία και συνέχιση της πλατφόρμας, όπως testing, εκπαίδευση προσωπικού, έλεγχος ποιότητας κλπ.  

- Να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε και να ασκήσουμε νόμιμα δικαιώματά μας ως διαχειριστές της πλατφόρμας σύμφωνα με τους όρους χρήσης της.    

- Να επιτυγχάνουμε κάθε άλλο νόμιμο σκοπό στον οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται η διατήρηση αρχείου για νομικούς λόγους ή η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων ενόψει εντάλματος, εντολής ή απόφασης δικαστηρίου, αλλά και όταν καλόπιστα έχουμε την πεποίθηση ότι τέτοια ενέργεια είναι αναγκαία ενόψει κατεπείγουσας ανάγκης προστασίας των λοιπών χρηστών της εφαρμογής ή του κοινού ή/και για την δική μας προστασία από νομική ευθύνη.      

                       

 

Σκοποί Επεξεργασίας

Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας

- Να σας ενημερώνουμε για μελλοντικές εκθέσεις/δράσεις και τα νέα του expotrofonline.gr.

Η επεξεργασία γίνεται με βάση την παρασχεθείσα έγγραφη συγκατάθεση εκ μέρους σας, την οποία μπορείτε να αποσύρετε οποτεδήποτε. Όπου δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας και εφόσον δεν έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία, η επεξεργασία γίνεται βάσει των δικαιολογημένων έννομων συμφερόντων μας προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε την ηλεκτρονική εφαρμογή ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένων νομικών, λειτουργικών και διοικητικών λόγων, όπως και της διατήρησης των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας με τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της Εταιρείας, αλλά και την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες μας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντά μας δεν υπερακοντίζονται από τα δικά σας ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων.

 

- Να σας προωθούμε με email τα newsletter του expotrofonline.gr, εφόσον έχετε εγγραφεί στη σχετική λίστα.

- Να σας παρέχουμε -ή να επιτρέπουμε σε επιλεγμένους τρίτους να σας παρέχουν- λεπτομέρειες για εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή χορηγούνται από κοινού με την Εταιρεία.

- Να σας ενημερώνουμε μέσω email για αλλαγές στους όρους μας και την παρούσα δήλωση.

- Να χρησιμοποιούμε cookies πέραν των απολύτως αναγκαίων ή και πρόσθετα τρίτων μερών, για τη βελτίωση της λειτουργίας της εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον τα έχετε επιλέξει.

 

Σκοποί Επεξεργασίας

Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας

- Να δίνουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ανοίγει λογαριασμό χρήστη, να περιηγείται στην ηλεκτρονική έκθεση, να ζητά επικοινωνία με κάποιον εκθέτη ή το αντίστροφο και να μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί.

Η επεξεργασία γίνεται, εφόσον δεν έχετε εναντιωθεί σε αυτήν, βάσει των δικαιολογημένων έννομων συμφερόντων μας προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε την ηλεκτρονική εφαρμογή ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένων νομικών, λειτουργικών και διοικητικών λόγων, όπως και της διατήρησης των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας με τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της Εταιρείας, αλλά και την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες μας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντά μας δεν υπερακοντίζονται από τα δικά σας ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων.

 

- Να διατηρούμε την εφαρμογή επικαιροποιημένη (updates) και να διατηρούμε αρχείο λειτουργίας και χρήσης (logs).

- Ν` αναλύουμε τα δεδομένα σας από τις επισκέψεις σας στην έκθεση και τη χρήση των λογαριασμών που συμμετέχουν σε αυτήν για στατιστικούς λόγους, ανωνυμοποιώντας τα και με σκοπό να βελτιώνουμε την επιχειρηματική μας στρατηγική σε σχέση με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

- Να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προς αποθήκευση προς τρίτο πάροχο υπηρεσιών IaaS/data center, ο οποίος φολοξενεί την ηλεκτρονική εφαρμογή μας σε δικούς του server, με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και λειτουργεί σαν εκτελών την επεξεργασία κατ` εντολή και για δικό μας λογαριασμό, όπως και σε άλλους τρίτους- εκτελούντες την επεξεργασία υπό τις ίδιες συνθήκες (όπως πάροχος υπηρεσιών email κλπ).

- Να διαβιβάζουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας σας, εφόσον εγγράφεστε στην ηλεκτρονική εφαρμογή ως εκθέτες, προς τον πάροχο υπηρεσιών κλήσεων και βιντεοκλήσεων Jitsi, με σκοπό να είστε σε θέση να κάνετε χρήση των Β2Β και One-to-One υπηρεσιών κλπ.

- Να ζητάμε τη γνώμη σας σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μας μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, επικοινωνώντας μαζί σας για να συμπληρώσετε μια έρευνα ή ένα ερωτηματολόγιο και την ικανοποίησή σας.

- Να επικοινωνούμε μαζί σας μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, προκειμένου να συνάψουμε συμβάσεις συνεργασίας για την επόμενη δυνατή φυσική εμπορική έκθεση της ΕΞΠΟΤΡΟΦ, για τη διεξαγωγή των βραβείων Athens Fine Food Awards (AFFA) και για άλλες δράσεις, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια και webinars, που λαμβάνουν χώρα ως επακόλουθα της συνεργασίας μας στην ψηφιακή έκθεση του expotrofonline.gr.

- Να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία εκ μέρους σας, εάν επικοινωνήσατε μαζί μας μέσω του contact email της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή με άλλο τρόπο και μας υποβάλλατε κάποιο αίτημα, ερώτημα ή άλλη επικοινωνία.

 

- Να διευκολύνουμε την περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ εκθετών και επισκεπτών μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, διαθέτοντας στους εκθέτες την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και το ονοματεπώνυμο των επισκεπτών τους, όπως άλλωστε και καθιστώντας εμφανές το ονοματεπώνυμο, η επωνυμία της επιχείρησης και η δραστηριότητα του επισκέπτη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο ηλεκτρονικό περίπτερο του εκθέτη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ο εκθέτης ν` απευθυνθεί τότε απευθείας στον επισκέπτη.

 

- Να επικοινωνούμε μαζί σας για να συζητήσουμε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες συνεργασίας, όπως και να σας ενημερώνουμε για μελλοντικές εκθέσεις/δράσεις του expotrofonline.gr.  

 

- Να διαβιβάσουμε ενδεχομένως τη διεύθυνση IP σας, τεχνικά στοιχεία του browser σας ή άλλα τεχνικά στοιχεία σε τρίτους παρόχους Facebook, Instagram, YouΤube, όταν εσείς κάνετε κλικ πάνω στο σχετικό σύνδεσμο στον ιστότοπο της εφαρμογής, ο οποίος σύνδεσμος σας μεταφέρει απευθείας στο προφίλ μας στις εφαρμογές αυτών των τρίτων παρόχων.

 

- Να διαβιβάσουμε ενδεχομένως τη διεύθυνση IP σας, τεχνικά στοιχεία του browser σας ή άλλα τεχνικά στοιχεία σε τρίτους παρόχους Facebook, LinkedIn, Twitter, όταν εσείς κάνετε κλικ πάνω στο σχετικό σύνδεσμο που μπορεί να έχει τεθεί στο Blog της εφαρμογής από το συγγραφέα ενός άρθρου, ο οποίος σύνδεσμος σας μεταφέρει στο προσωπικό προφίλ του συγγραφέα στις εφαρμογές αυτών των τρίτων παρόχων.

 

 

6. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων/κατάρτιση προφίλ κατά την επεξεργασία των δεδομένων.

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων

Δεν “πουλάμε” τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς τα θεωρούμε σημαντικό μέρος της μεταξύ μας σχέσης. Δεν θα πωλήσουμε συνεπώς τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη ή διαφημιστές. Ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να αποκαλύψουμε ή ανακοινώσουμε ή διαβιβάσουμε δικαιολογημένα τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή σας, εκτός από την ενημέρωση που περιλαμβάνεται στην παρούσα δήλωση. Τέτοια περίπτωση είναι το προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις του απέναντί της. Ομοίως, οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες ή συνεργάτες/πάροχοι υπηρεσιών προς εμάς που αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από την Εταιρεία μας, όπως για παράδειγμα πάροχοι φοροτεχνικών υπηρεσιών, πάροχος υπηρεσιών IaaS, δηλαδή φιλοξενίας της εφαρμογής σε server/data centre, πάροχος υπηρεσιών κλήσεων και βίντεοκλήσεων (Jitsi), πάροχος υπηρεσιών email, υπηρεσιών ΙΤ και τεχνικών υπηρεσιών (υποστήριξης), νομικών υπηρεσιών κοκ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται κατ` εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται ν` αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσης επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), εάν και εφόσον κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Καθώς η επιχείρησή μας εξελίσσεται, μπορεί να πωλήσουμε ή αγοράσουμε κάποια δραστηριότητα. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, λύσης ή κάποιου παρόμοιου εταιρικού γεγονότος, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν μέρος των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και οποιοσδήποτε διάδοχος της Εταιρείας, ειδικός ή καθολικός, θα διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δήλωσης. Αντίστοιχα, ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με θυγατρικές εταιρείες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, πάντοτε υπό τους όρους της παρούσας.

Είναι ευνόητο επίσης ότι για την επίτευξη του σκοπού της εφαρμογής ως πλατφόρμας ηλεκτρονικών εκθέσεων, όταν εγγράφεστε στην εφαρμογή ως εκθέτες ή αγοραστές, η επωνυμία της επιχείρησης/φορέα σας, το όνομα του εκπροσώπου σας, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου είναι διαθέσιμα σε όλους τους συμμετέχοντες στην έκθεση και στους επισκέπτες. Επιπλέον, όταν εγγράφεστε για συμμετοχή στην έκθεση σαν εκθέτης, εμείς θα στείλουμε το email σας στο Jitsi, από το οποίο θα λάβετε μήνυμα για ενεργοποιήσετε λογαριασμό, καθώς διαφορετικά δεν είναι δυνατή η χρήση υπηρεσιών Β2Β και One-to-One ηλεκτρονικές συναντήσεις.  Στη συνέχεια, όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών B2B με ραντεβού, κλήση ή βιντεοκλήση, τότε η εφαρμογή Jitsi έχει πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας αυτού και του φυλλομετρητή σας μέσω της δικής μας εφαρμογής, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το Jitsi ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα μέσω αυτής της χρήσης και για περαιτέρω δικούς του σκοπούς, γι` αυτό παρακαλείστε να ελέγξετε και να διαβάσετε τη σχετική πολιτική του.

Επίσης, εάν είστε επισκέπτης και επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον εκθέτη μέσω της εφαρμογής, ο εκθέτης ενδέχεται να μπορεί να λαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το όνομα της επιχείρησης/φορέα που εκπροσωπείτε και τη δραστηριότητά σας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα που βλέπει ότι σας ενδιαφέρουν στο ηλεκτρονικό του περίπτερο, απευθυνόμενος μέσω της εφαρμογής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό σας. Εάν επίσης εγγραφείτε σε παρακολούθηση κάποιας εκδήλωσης, εκπαίδευσης, σεμιναρίου, webinar ή workshop, ο Οργανωτής αυτής της εκδήλωσης μπορεί να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία. Μετά την περιήγησή σας στην έκθεση επίσης, οι εκθέτες, τα ηλεκτρονικά περίπτερα των οποίων επισκεφθήκατε, ενδέχεται να λάβουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, προκειμένου να επικοινωνήσουν περαιτέρω μαζί σας με δική τους ευθύνη για το ενδιαφέρον που δείξατε.  

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη, ότι σύμφωνα με τους όρους χρήσης της εφαρμογής μας, ο κάθε συμμετέχων στην έκθεση οφείλει να διαθέτει τη δική του πολιτική απορρήτου και είναι υπεύθυνος γι` αυτή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές ενδέχεται οι συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική εφαρμογή της έκθεση να μπορούν να αποστέλλουν στους επισκέπτες της ηλεκτρονικής εφαρμογής της έκθεσης επιστολές και μηνύματα marketing σχετικά με τις δραστηριότητές τους και τα προϊόντα τους, για τα οποία ίσως εκφράσατε ενδιαφέρον στη διάρκεια της έκθεσης. Σε καμία περίπτωση τα πρόσωπα αυτά δεν δρουν ως εκτελούντες επεξεργασία για δικό μας λογαριασμό, αλλά ως υπεύθυνοι επεξεργασίας για δικό τους λογαριασμό και η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πράξεις ή παραλείψεις τους σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε για τις πολιτικές απορρήτου τους. Είναι σημαντικό να διαβάζετε πάντοτε τις σχετικές πολιτικές απορρήτου κάθε υπευθύνου ξεχωριστά, πριν χορηγήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.  Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω δεν αφορούν μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της ιστοσελίδας της έκθεσης.

8. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του διαδικτυακού τόπου της εφαρμογής με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων αυτών, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται σε αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γνωρίζετε ότι συνεργαζόμαστε με ορισμένα τρίτα μέρη, όπως το Facebook, Instagram, YouTube κλπ, όπου διατηρούμε λογαριασμούς της πλατφόρμας expotrofonline.gr. Για το σκοπό της δικής μας διαφήμισης, διατηρούμε συνδέσμους προς αυτές τις σελίδες στον ιστότοπο της εφαρμογής μας. Όταν επιλέγετε τους συνδέσμους αυτούς (εικονίδια με τη μορφή “κουμπιού”), μεταφέρεστε στον ιστότοπο του εκάστοτε παρόχου – μέσου κοινωνικής δικτύωσης και εγκαταλείπετε το δικό μας ιστότοπο. Το τρίτο αυτό μέρος ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα μέσω του φυλλομετρητή σας, είτε διατηρείτε λογαριασμό εκεί είτε όχι, για τους δικούς του σκοπούς και σύμφωνα με τη δική του πολιτική απορρήτου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές, τις οποίες παρακαλείστε να ελέγχετε και να διαβάζετε προτού επιλέξετε οποιοδήποτε σύνδεσμο από τον ιστότοπό μας προς άλλο ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση τα τρίτα αυτά μέρη δεν δρουν ως εκτελούντες επεξεργασία για δικό μας λογαριασμό, αλλά ως υπεύθυνοι επεξεργασίας για δικό τους λογαριασμό που ενδέχεται να συλλέξουν προσωπικά σας δεδομένα από το δικό μας ιστότοπο όταν εσείς επιλέγετε το σύνδεσμο.

Συγκεκριμένα για τους συνδέσμους προς το Facebook, ο ιστότοπος της εφαρμογής μας δεν διαθέτει like ή share εικονίδιο, αλλά το εικονίδιο του Facebook ως σύνδεσμο προς τη δική μας σελίδα προφίλ σε αυτόν τον πάροχο. Όταν επιλέγετε τους συνδέσμους, σημειώστε ότι ο φυλλομετρητής σας ενδέχεται ν` αποκτά άμεση πρόσβαση στους εξυπηρετητές του Facebook και έτσι το Facebook θα λάβει, με διαβίβαση μέσω ανακοίνωσης, πληροφορίες σχετικά με το φυλλομετρητή, τη διεύθυνση IP σας και τη δραστηριότητά σας και ενδέχεται να υπάρξει διασύνδεση με τυχόν δικό σας λογαριασμό στο Facebook, όπου μπορούν να διαβιβαστούν αυτά τα δεδομένα σας για τους σκοπούς περαιτέρω επεξεργασίας από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από το Facebook, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη δήλωσή απορρήτου του.

9. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια αυτών των σκοπών, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να γίνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ, όπως για παράδειγμα από κάποιον από τους εκτελούντες την επεξεργασία για δικό μας λογαριασμό και τους υπαλλήλους του. Οποιαδήποτε όμως διαβίβαση θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και, εφόσον απαιτείται, υπό την ισχύ Προτύπων Συμβατικών Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληφορορίες και αντίγραφα των ρητρών αυτών στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής European Commission’s website. 10. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.

Τα προσωπικά δεδομένα, νομική βάση για την επεξεργασία των οποίων αποτελεί η ρητή δική σας συγκατάθεση τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα αυτή δεν έχει ανακληθεί και σε περίπτωση ανάκλησης διαγράφονται, εκτός εάν υφίσταται άλλη νομική βάση ή άλλος νόμιμος σκοπός για τη διατήρησή τους.Όσα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω Cookies, διαγράφονται σύμφωνα με όσα αναφέρουμε παραπάνω για τη χρήση τους (ενότητα 3.5.3.).  

11. Ασφάλεια των δεδομένων

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώστε και ότι χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο, ενώ το προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για δικό μας λογαριασμό, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση, εκπαίδευση και ενημέρωση. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται επίσης κατ` εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

12. Τα δικαιώματα σας

Δικαίωμα πρόσβασης: Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας με τη μορφή και το μέσο που υποβάλατε το αίτημά σας.

Δικαίωμα διόρθωσης: Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος, email ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον η νομική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση ή η σύμβαση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας και εφόσον η νομική βάση έγκειται στην επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία διενεργείται επί της εν λόγω νομικής βάσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της ούτε τη νομιμότητα της επεξεργασίας, εάν αυτή λαμβάνει χώρα επί περισσότερων βάσεων.

13. Άσκηση δικαιωμάτων

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας οδό Πανιωνίας αρ. 18, Τ.Κ. 16561, Γλυφάδα Αττικής είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης/ ανάκλησης συγκατάθεσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος και την εκ μέρους σας πλήρη ταυτοποίηση του προσώπου σας ως υποκειμένου των δεδομένων, χωρίς κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την τεκμηρίωση της ταυτότητάς σας. Στην τελευταία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την καθυστέρηση και τους λόγους της. Στις περιπτώσεις που το αίτημα θα κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό η Εταιρεία δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.

Στην περίπτωση που: α. θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β. θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210-6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail:[email protected]).

14. Τροποποιήσεις της Δήλωσης GDPR

Θα ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή και με αποστολή ενημερωτικού email, εφόσον το έχετε επιλέξει. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα τη δήλωση απορρήτου για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας. Η τελευταία αναθεώρηση της Δήλωσης GDPR πραγματοποιήθηκε την 31/1/2021.

ΙΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς οποτεδήποτε η Εταιρεία το κρίνει αναγκαίο κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της. Η ενημέρωσή σας για κάθε τρόποποίηση θα γίνεται μέσω των σελίδων του ιστοτόπου ή με αποστολή ενημερωτικού email, εφόσον το έχετε επιλέξει.

Η χρήση του ιστοτόπου υπόκειται στους όρους, όπως αυτοί έχουν κατά την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείτε τη χρήση κάθε φορά. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους όρους χρήσης, για να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για το περιεχόμενό τους και διότι η εξακολούθηση της χρήσης του site μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής του, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων.

ΙΒ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι και η χρήση του ιστοτόπου υπόκεινται στο Ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Για οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με την πρόσβαση ή τη χρήση, εν γένει, του ιστοτόπου και πλατφόρμας expotrofonline.gr, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΙΓ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με τους όρους αυτούς είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνηση της Εταιρείας στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, στην οδό Πανιωνίας αρ. 18, Τ.Κ. 16561 ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): [email protected] (τηλ. επικοινωνίας: 210-9610135).